Czym charakteryzuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Dnia 16 listopada, od praktycznie 25 lat świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji wytypowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ta data, ma co roku oznajmiać, że z brakiem tolerancji codziennie spotyka się sporo osób. Prośba do wielu instytucji publicznych, naukowców i rządów tego rodzaju jest sygnałem do tego, by zajęli się rozwiązaniem tego ogromnego problemu. Organizacji UNESCO mocno zależy między innymi na tym, aby wykluczyć nietolerancję przez edukację, czy także tworzenie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu upowszechnianie akceptacji oraz zachęcanie do braku gnębienia osób skrzywdzonych z wielu powodów.

Cała ta aktywność została wywołana przez częściej tworzące się akty agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, mają do czynienia właśnie te mniejszości, co zarejestrowano na przestrzeni kilku lat. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają pomóc w odnalezieniu głębszych przesłanek ukazania się nietolerancji, ale również mają obwieszczać, jak uciążliwe bywają objawy nietolerancji dla osób dyskryminowanych. Takie przedsięwzięcia mogą być przydatne do tego, by dociec, czym tak naprawdę jest respektowanie cudzych praw i cudzej własności, ale również uzasadnić, co to jest uznanie i akceptacja różnic indywidualnych. Ma również edukować, uczyć doceniania różnych kultur, rozumienia innych ludzi, ale także głównym celem tego rodzaju czynności jest umiejętność słuchania drugiego człowieka.

Jak w Polsce świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Jednogłośny manifest ogłosili prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast, w którym to przeciwstawiają się fizycznej i werbalnej agresji wynikającej z homofobii i rasizmu, ale i także okazują niebywałe wsparcie dla tych osób. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice zaaprobować swoim podpisem ten apel. Solidarność dnia 16 listopada będzie obwieszczana poprzez wywieszanie wielobarwnych banerów oraz podświetlenie wielu budynków, jak powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W tęczowych barwach został oświetlony przede wszystkim most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Zostaw komentarz